Cada vegada mes les empreses tenen a sobre la taula reptes que suposen canvis profunds en les seves dinàmiques de funcionament.

En aquets sentit s’han de prendre decisions que tenen un impacte en la cultura de l’empresa, i que requereixen ments obertes i creatives per implementar canvis amb l’objectiu de adaptar-se a les necessitats tan dels clients com dels seus treballadors.

Esta clar que a dia d’avui l’actiu mes important d’una empresa son els seus treballadors, per tan s’han de canviar polítiques de recursos humans per incrementar el seu benestar.

Les empreses del futur sabem que per una banda s’han d’avançar a les necessitats dels seus clients, i han de tenir sistemes àgils i tecnologia 4.0 per sobreviure a entorns VUCA, volàtils, incerts, complexos i ambigus. I per altre banda sabem que han de  millorar el benestar del seus treballadors per cridar i retenir el talent. 

Es un plaer i un orgull acompanyar a J.Mallarach en el seu camí cap un canvi de cultura a on l’objectiu principal es millorar el benestar dels treballadors i incrementar la qualitat del seus serveis. Algunes de les millores mes destacades en les que s’està treballant son:

  • Incorporació de tecnologies intel·ligents en les operacions i serveis
  • Millora de la comunicació interna
  • Plans de formació constants
  • Participació de tots els treballadors en les decisions dels seus àmbits de treball
  • Flexibilitat i reestructuració dels horaris de treball, prioritzant la conciliació personal
  • Una política retributiva equitativa i competitiva

Els pilars principals son el coneixement i la innovació i el seu valor principal el bon fer de les persones. El seu valor mes estratègic son les persones i sense cap dubte es la garantia del seu èxit en el futur.

Molt bona feina equip!