El que no es pot mesurar no es pot millorar, es per això que si volem treballar en un entorn de Millora Continua, necessitem saber a on som i a on volem anar, i ho farem analitzant dades.

Els indicadors o KPI’s (Key Performance Indicators) son mètrics que ens ajuden a identificar el rendiment d’una determinada acció o estratègia.

El primer que haurem de fer es posar un objectiu, que ha de ser clar i específic, que valgui la pena per les persones que estan fen les accions, que es pugui mesurar de manera fàcil i objectiva i que tingui possibilitats de que ho puguem aconseguir, dintre d’un termini de temps establert (SMART).

Si ho fem bé i som capaços de compartir i felicitar-nos per els èxits aconseguits, es poden convertir en eines que ajudin a incrementar la satisfacció laboral, la motivació i en definitiva a identificar i mostrar les capacitats i el talent de les persones.

Es per això que felicito a Transports Porqueres per la implementació de KPI’s en les seves activitats, i per la implicació de tots els treballadors i les millores aconseguides.

Un plaer col·laborar amb vosaltres!