20200605_150324

20200605_150232

EL CANVI PER COMENÇAR EL CAMÍ DE LA MILLORA CONTINUA I LA EXCEL·LÈNCIA AMB LA METODOLOGIA DE LAS 5S
Les 5S es una eina de Lean ideal per establir un sistema que millori les condiciones de treball, la seguretat, el clima laboral i la motivació dels treballadors
 La formació de les 5S l’ajudarà a tenir la seva empresa neta i ordenada, incrementant el control visual dels recursos i estandarditzant les operacions.
 Las 5S es l’eina idònia per introduir, fomentar i consolidar la participació dels treballadors.
 Aconseguirem minimitzar els elements innecessaris, el malbaratament, el temps perdut, afegint valor als seus productes i serveis.
 Es un eina senzilla, fàcil d’aprendre per totes les persones, i s’adapta a qualsevol tipus d’empresa o activitat.
 Aprendrem les 5 etapes, aportant metodologia, casos pràctics i com fer un projecta 5S a dins l’empresa.
 Millorem la qualitat i l’eficàcia, la productivitat i l’eficiència, i la prevenció de riscos laborals, integrant i consolidant els equips i la Millora Continua (Kaizen) com hàbits de treball.