Martin E.P. Seligman es un psicòleg i escriptor, conegut per els seus treballs sobre la “impotència apresa”, aquest terme es refereix al comportament passiu après de les persones i els animals, que no veuen oportunitats per canviar situacions adverses, i te relació directa amb la depressió i els trastorns mentals. Des del any 2.000 dedica els seus estudis a la Psicologia Positiva. Ha escrit mes de 20 llibres i podem escoltar la seva conferencia a TED on ens explica el seu treball.

En aquest llibre ens ofereix les eines per identificar les nostres fortaleses i aprendre a millorar tots els àmbits de la nostre vida.
Reconeix la relació entre els conceptes positius i negatius, acceptant la part fosca que tots tenim com una part del mateix procés de viure.
Ens diu que les intervencions positives implicant canvis en les conductes, les creences i els objectius i es poden aplicar a la salut, a l’educació, al treball i a les organitzacions.
Es una guia pràctica per tenir una vida mes plena i ser conscients del nostra poder d’elecció.
El mes interessant es quan ens parla de les gratificacions i les diferencia del plaer, les descriu com aquelles activitats que ens agrada molt fer i ens involucrem de tal manera que el temps es para. Es quan sentim que “fluim” i quan les gaudim toquem la autèntica felicitat, i potser una cosa tan senzilla com una conversa amb amics, sabeu de que estic parlant? Segur que si.

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology?language=es