Si seguim fent el que estem fent, seguirem aconseguint el que estem aconseguint.

Stephen R. Covey

aplicant la metodologia LEAN SIX SIGMA

Programes de millora continua

Fent servir les eines de Lean Six Sigma es pot analitzar tot el negoci d’una manera holística i aplicar el pensament sistèmic, identificar la sobrecarrega i les inconsistències en el procés de producció i així eliminar tot allò que no es pot aprofitar (malbaratament). Amb “malbaratament” no sols es fa referència a els materials utilitzats, sinó també al temps de producció, els temps d’espera, el transport, els errors en el procés o el potencial humà utilitzat.

La majoria dels problemes venen del sistema. Per mitja de l’estadística podem mesurar els defectes i errors i eliminar tot allò que no afegeix valor al producte de manera sostenible en el temps. Es pot minimitzar la variabilitat dels processos, resoldre els problemes de manera científica, dissenyar processos robustos i crear una metodologia tècnica.

Eines que fem servir:
 • Value Stream Map: Mapa de valor de un procés.
 • 5S: zones de treball netes i organitzades.
 • Standard Work: la manera mes eficient de fer un producte o servei.
 • KANBAN, PULL: Flux continu.
 • TPM: Manteniment productiu total.
 • DMAIC: Resolució científica de problemes.
 • VOC: veu del client.
 • SIPOC: definició de clients i proveïdors.
 • Diagrames de causa i efecte (fishbone).
 • Poka-Joke: dispositiu a prova d’errors.
 • Kaizen: petit procés de millora.