El mapa no es el territori.

Alfred Korzybsky

Coaching

El coaching no es una teràpia ni un assessorament psicològic, es un entrenament per pensar diferent, millorar la comunicació i profunditzar en un mateix.

Treballant :

 • els objectius personals.
 • l’organització de plans d’acció per assolir fites concretes.
 • els processos d’aprenentatge.
 • potenciar els punts forts per superar les dificultats.
 • identificar els punts dèbils i modificar les creences que els sostenen.
 • la millora de l’autoestima.
 • el control de l’estrès.
 • la gestió de les emocions

Destinat a persones:

 • que estiguin immerses en processos de canvi personal i/ò professional.
 • que tinguin dificultats per aconseguir els seus objectius.
 • que vulguin fer un canvi a la seva vida.
 • que busquin situacions mes satisfactòries.
 • que desitgin millorar la seva seguretat personal.
 • que vulguin aprendre a escoltar mes els altres i a si mateixos.
 • que necessitin eliminar l’estrès.
Confidencialitat, compromís i respecte.

Vols millorar la teva situació i obtenir resultats extraordinaris? Tens problemes a l’hora de prendre decisions? Necessites un canvi en la teva vida? Podem treballar junts per establir objectius, la manera com els aconseguirem i avaluar els resultats. Es requereix molta energia per les dues parts, però proporciona grans satisfaccions.

Accés
Sessions presencials
Sessions telefòniques
Videoconferència